ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้