ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม 1 กระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้