ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 91 (4/2562) ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 103 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน นั้น
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้