ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563(นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 92 (1/2563) และประชุมวิชาการ ปขมท. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -•- ในวันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.ขอนแก่น
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้