โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการฝ่ายคณาจารย์นั่งในพิธี มีหน้าที่ในการประสานงานเชิญคณาจารย์จากคณะวิชา ต่างๆ ให้ครบตามจำนวน 80 ที่นั่ง เพื่อจัดแถวและนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธี โดยประสานงานกับฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้