เข้าพบ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลประกันสุขภาพกลุ่ม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป -•- สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 เข้าพบ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และให้กำลังใจในการดำเนินการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้