เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง(สมาชิก) กองุทนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ...ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง(สมาชิก) กองุทนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่วเวลา 09.00 - 15.30น. ณ อาคารสโมสรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้