ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 93 (2/2563)

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 93 (2/2563) ) ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ที่ URL : https://zoom.us/j/9166101982
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้