ภาพกิจกรรม ปอมท


ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ+ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 12/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ+ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์))

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 11/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 9/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 รอบสอง (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2562 (ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 12/2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2561

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 7/2561

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจำปี 2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 3/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 12/2560

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 11/2560 และประชุมวิชาการปอมท ครั้งที่2560

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่3/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่2/2560

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560