สายด่วน สภาพนักงาน

ภาพกิจกรรม ปขมท


ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ประชุม ปขมท. สมัยสามัญครั้งที่ 80 (3/2560)