ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: sapa วันที่: 4 Oct 2019 11:16