การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: sapa วันที่: 14 May 2020 15:10