โครงการพัฒนาสวัสดิการ (อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ) ในช่วงเช้า

โครงการพัฒนาสวัสดิการวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ในช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวิทยากรบรรยาย 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.> อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2.> ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิสวัสดิการพนักงานภาครัฐจากธนาคารกรุงไทย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: sapa วันที่: 9 Oct 2017 15:52