โครงการพัฒนาสวัสดิการ (นางสาวกันตินันท์ บุญยิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ นักวิชาการจากกองทุนประกันสังคม จังหวัดพะเยา) ในช่วงบ่าย

โครงการพัฒนาสวัสดิการวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ในช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน คือ นางสาวกันตินันท์ บุญยิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ นักวิชาการจากกองทุนประกันสังคม จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: sapa วันที่: 9 Oct 2017 15:52