โครงการปรับภูมิทัศน์สภาพนักงาน

โครงการปรับภูมิทัศน์สภาพนักงาน

โครงการสภาพนักงานสัญจร
    โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560
    โครงการจัดทำรายงานประจำปีสภาพนักงาน
      โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ม.พะเยา